Cuma Suresi Oku
19 Haziran 2024

Cuma Suresi Oku

Cuma Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 62. suresidir ve 11 ayetten oluşur. Bu sure, Müslümanların cuma namazı ve ibadetleri hakkında önemli bilgiler içerir. Cuma Suresi'nin Arapça metni ve Türkçe anlamı aşağıda verilmiştir.

Cuma Suresi'nin Arapça Metni

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşau vallahu zulfadlil'azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresi'nin Türkçe Anlamı

1. Göklerde ve yerde ne varsa, mülkün sahibi, kutsal, güçlü ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

2. O, ümmîlere, içlerinden, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allah'tır. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.

3. Ve onlardan, henüz kendilerine katılmamış olan diğer insanlara da (peygamber göndermiştir). O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

4. Bu, Allah'ın lütfudur; onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

5. Tevrat'la yükümlü tutulup da sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

6. De ki: "Ey Yahudiler! Eğer (diğer) insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, haydi ölümü temenni edin, eğer doğru söylüyorsanız."

7. Oysa onlar, elleriyle işledikleri (kötülükler) yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilendir.

8. De ki: "Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, mutlaka size ulaşacaktır. Sonra, görülmeyeni de görüleni de bilen (Allah)a döndürüleceksiniz. O size, yapmakta olduklarınızı haber verecektir."

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızık) arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

11. Onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde, hemen ona yöneldiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında olan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Cuma Suresi'nin Önemi ve Fazileti

Cuma Suresi, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Cuma namazının önemini vurgulayan bu sure, Müslümanların cuma günü ibadetlerine daha fazla özen göstermelerini teşvik eder. Ayrıca, surede yer alan ayetler, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini hatırlatır.

Cuma Suresi'nin Faziletleri
  • Cuma Suresi'ni okumak, kişiyi Allah'a daha yakın kılar ve manevi huzur sağlar.
  • Cuma namazı öncesinde bu sureyi okumak, namazın faziletini artırır.
  • Bu sureyi düzenli olarak okuyan kişiler, Allah'ın lütfuna ve rahmetine nail olurlar.
Cuma Suresi'nin İniş Sebebi

Cuma Suresi, Medine döneminde inmiştir. Bu sure, Müslümanların cuma günü ibadetlerine daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurgulamak amacıyla indirilmiştir. Ayrıca, Yahudilerin ve diğer inkarcıların yanlış inançlarını ve davranışlarını eleştirir.

Cuma Suresi'nin Mesajları
  • Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini kabul etmek.
  • Cuma namazının önemini anlamak ve bu ibadeti yerine getirmek.
  • Allah'ın ayetlerini ve peygamberlerinin öğretilerini takip etmek.
  • Dünya işlerinden ziyade, Allah'ın rızasını kazanmayı hedeflemek.
Sonuç

Cuma Suresi, Müslümanların cuma günü ibadetlerine daha fazla özen göstermelerini ve Allah'ın büyüklüğünü hatırlamalarını teşvik eder. Bu sureyi düzenli olarak okumak, manevi huzur ve Allah'ın lütfuna erişmek için önemli bir adımdır. Cuma Suresi'nin mesajlarını hayatımıza uygulayarak, hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluşa erebiliriz.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Cuma Suresi Meali

Cuma Suresi Meali

Cuma Suresi Tefsiri

Cuma Suresi Tefsiri

Cuma Suresi

Cuma Suresi

Cuma Suresi Fazileti

Cuma Suresi Fazileti

Cuma Suresi Kabe İmamları

Cuma Suresi Kabe İmamları